International Union of Psychological Science

European Federation of Psychologists’ Associations

Институт за изследване на населението и човека при БАН

Българска асоциация по психотерапия

International Association for Analytical Psychology