От 15.12.2020 г. ДПРБ е в официална процедура за регистрация на Национална присъждаща комисия (NAC – National Awarding Committee) за EuroPsy сертифициране.

Кандидат-членове на Националната присъждаща комисия от българска страна са председателите на шестте секции, дефинирани съобразно общите стандарти, които регулират дейностите в тях.

На 09.03.2021 г. представители на Европейската присъждаща комисия проведоха online среща с ръководството на Дружеството и на Националната присъждаща комисия, в която беше разяснена процедурата по подготовката на документацията, оценката на състоянието и начините на преодоляване на проблемите около кандидатурата на ДПРБ.

На 12.03.2020 г. взехме участие в Годишното събрание на Председателите на (Специализираните) Национални присъждащи комисии за EuroPsy сертификат на страните-членове (24) и кандидат-членове (3) по програмата, председателствана от Розалина МакЕлваней. Запознахме се със задачите, целите и решенията на общността. Открихме своето място сред другите.

Предстои набирането на необходимата информация, обобщаването ѝ, изготвянето на документацията и изчакване решението на EAC (European Awarding Committee – Европейската присъждаща комисия) за България и препоръките ѝ.

От нашата отзивчивост, единство и мобилизация зависи успехът ни да направим още една решителна крачка към регулацията на психологическата дейност и към участието си в този процес.

ПОВЕЧЕ ЗА EuroPsy СЕРТИФИЦИРАНЕТО