ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНИ ПРАВА

 

Световна конференция на Асоциацията по медицина на бедствията,  авариите  и

катастрофите /WCDEM 2009/

  

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ

15 май 2009

 

  • Всички, в това число пострадали, оцелели, семейства, общности в по-широк смисъл на думата, засегнати от всякакъв вид естествени или причинени от човек бедствия или инциденти, включително война, имат право на равни начала на подходяща и съответстваща психосоциална подкрепа, интервенция и обучение – съобразена с индивидуалните различия на хората, техния пол и култура.

 

  • Тези, които имат привилегията да познават и разбират психосоциалните /ПС/ принципи и концепции, носят професионална отговорност за активно ангажиране на политически отговорни лица за интегриране и систематизиране на употребата на ПС принципите и обучението във всички аспекти на планирането на човешките ресурси, базирано на способностите.

 

  • В предвид зачестяването и вирулентността на бедствията, рисковете, заплахите и глобалните конфликти, има неотложна социална необходимост от систематизиране на креативни, гъвкави ПС програми и политики на всички нива на правителствени и неправителствени програми – идентифициращи уникалната природа на всяко бедствие. 

 

  • От огромно значение е да се разшири и мобилизира местния капацитет, способностите на индивидите, семействата и общностите, да се свърже местния капацитет с групите за реагиране и оказване на помощ за кратко, средно или дългосрочно възстановяване и реагиране.

 

  • Специалистите оказващи психосоциална подкрепа и представителите на властта носят отговорност да работят с “ Петата власт” т.е.медиите, за да представят и опишат акуратно новини и последни събития, и впоследствие да обхванат и приобщят медиите по благоприятен начин.

 

  • Неотложно е правителствата да признаят и предоставят ранно ПС образование, подкрепа на учениците и учителите от ниво основно образование до висше. Водачите на общностите, учителите, отговорните лица, религиозните и правителствените лидери трябва да имат властта да осигурят ефективни, подкрепени с информация ПС интервенции, включващи анализ на дългосрочни ползи, и тези елементи да са включени планирането на ответни реакции при инциденти, подготвеност, отговор и възстановяване.

 

  • ПС планирането трябва да се базира на доказателства и информация, да бъде в много посоки, съвместно, координирано и интегрирано. По подобен начин професионалистите оказващи психосоциална подкрепа трябва да бъдат гъвкави, адаптивни, и да има желание за работа с трансгранични и вътрешно дисциплинарни заинтересовани лица.

 

  • По време на инцидента Психосоциалната помощ трябва да цени и уважава достойнството и човешките права на засегнатото население и пострадалите лица.

 

  • Наложително е WADEM и членовете му по света да се борят за интеграцията, систематизирането и приемането на Психосоциалното и пост травматично здраве във всички аспекти на доболнична и медицината на бедствията, авариите и катастрофите.

 

  •  Да се даде по-голяма подкрепа и инвестиции за ПС проучвания и изследвания за да могат програмите, политиките и преди и след болничните интервенции и решения да бъдат базирани на доказателства и информация.

 Ние, участниците в WADEM 2009 потвърждаваме и аплодираме решителността на световната организация за до болнична медицина и медицина на бедствията, авариите и катастрофите „Community of Practice”, тъй като тя прави стъпки към промоциране на подходящи условия за Психосоциални проучвания практики чрез устойчив превод на знания, размяна на знания и мобилизация на знания.

Уместно би било тази международна Декларация за психосоциални права, така както е създадена от WADEM Международната психосоциална организация на световния конгрес на медицината на бедствията, авариите и катастрофите /WСDEM/- на предконгресна среща на 13 май, 2009, да бъде припозната и утвърдена. Именно чрез усилията на WADEM и нейните международни партньори тези Ръководни принципи, които се адресират към човешкия фактор, включително планиране, базирано на психосоциалната способности, обществената устойчивост и изграждането на способности, в контекста на преди и след бедствията, ще бъдат припознати и ценни за потомството.

Подписана на 15 май, 2009 в град Виктория, Канада, на световния конгрес на медицина на бедствията, авариите и катастрофите /WСDEM2009/ от WADEM Международна психосоциална организация

Съпредседатели Д-р Глория Леон и Д-р Карол Араматунга, от името на членовете на WADEM Международна психосоциална организация.

*****

Дружеството на психолозите в България е редовен член на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) и участва в програмите и в областта на психосоциалната подкрепа – Вижте повече: http://disaster.efpa.eu/introduction/