Студентски клуб по Психология „доц. д-р Илия Стойков“

Ви кани на своята Седма научна конференция

„Предизвикателства и тенденции в съвременната психология и психотерапия“

За повече информация разгледайте събитието в тяхната страница:

https://www.facebook.com/PsychologyClubVTU