На 21 април 2023 г., Корпус V на ВТУ, институт Конфуций, зала 108 Б, тържествено бяха открити:

  • Юбилейна международна конференция на Философски факултет на ВТУ по случай 30 години от създаването на специалност „ПСИХОЛОГИЯ“;

Секции:

✓ Обща психология;
✓ Психология на развитието
;
✓ Педагогическа психология и психология на образованието
;
✓ Социална психология (етнопсихология, организационна и бизнеспсихология, политическа;
психология, криминална и юридическа, спортна и др.)
;
✓ Клинична и консултативна психология
;
✓ Интердисциплинарни изследвания.

  • Научно-практическа конференция, посветена на проблема на „Домашното насилие“;
  • Девета научна конференция на студентите и докторантите, организирана от Клуба по психология „Доц. д-р Илия Стойков“.

Представени бяха: изследователи от 5 държави; от 20 университета, научни центрове и административни звена от цяла България; общо 75 доклада. Бяха поднесени поздравителни адреси от името на общината във Велико Търново, ректорското ръководство, декана на философски факултет, от Дружеството на психолозите, от университети и научни институции от страната.

Пленарни доклади изнесоха проф. д-р Красимира Йонкова и проф. д-р Даниела Тасевска.

Работата по секции продължава два дни – 21, 22 април 2023 г.