Уважаеми автори на статии за Българско списание по психология 2022,

Редколегията на списанието ви кани да представите свои научни и практически  разработки  за отпечатване в изданието му 2022 г.

Преди да изпратите своите статии, моля, запознайте се внимателно с Изисквания към авторите и се съобразете стриктно с тях при оформянето на материалите си.

Адресът, на който следва да изпращате разработките си, е office@psychology-bg.org. Авторите прилагат телефон за връзка на Редколегията с тях, който не се публикува.

Задължителните срокове, с които трябва да се съобразявате, за да достигнат материалите ви до отпечатване, са:

28 февруари 2022 Краен срок за предаване на материалите
01-15 март 2022 Изготвяне на рецензии
16-31 март 2022 Корекции от авторите след рецензиите
01-30 април 2022 Редактиране и страниране
01-15 май 2022 Отпечатване