Уважаеми колеги,
Уважаеми автори на доклади и съобщения за VI Национален конгрес по психология,


Във връзка с подготовката на VI Национален конгрес по психология и Вашето участие в него с удоволствие Ви информираме, че темата на Вашия доклад е приета от Програмния комитет и включена в проектопрограмата на конгреса.

Можете да откриете научната секция, в която е предвидено да бъде изнесен в този файл и, ако имате някакви възражения или предпочитания, да ни се обадите срочно на office@psychology-bg.org или GSM 0888429730.

Окончателното решение за включване на Вашия доклад в програмата и сборника на конгреса, ще бъде взето след рецензирането на завършения материал от рецензентите на Програмния комитет.

Критериите на рецензентите за допускане на докладите до Конгреса ще бъдат изискванията на Програмния комитет за научност на изследванията, оригинален принос, непубликувани до момента материали.

За целите на организираното провеждане подготовката на Конгреса, Вие задължително трябва да изпратите Вашия завършен доклад до 15 септември 2011 г., а таксата Ви за участие в конгреса да е внесена до 1 октомври 2011.

Представените след 15 септември 2011 г. доклади няма да могат да бъдат публикувани в сборника на Конгреса, поради необходимостта да бъдат спазени технологични срокове за отпечатването им преди откриването на конгреса.

В тази връзка Ви напомняме, че Вашият доклад трябва да бъде изпратен в електронен вариант (MSWord) и да отговаря на критериите, представени в „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ И СЪОБЩЕНИЯТА – ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДА И СЪОБЩЕНИЕТО“, които са оповестени на сайта на Конгреса:

http://psychology-bg.org/members/index.php?action=page_display&PageID=9

На авторите, които са представили повече от 2 участия в доклади, напомняме, че регламентът на Конгреса не го допуска, поради което те трябва или да оттеглят някое от своите участия, или да го преработят като постер и да ни се обадят срочно за своето решение.

За всякакви пропуски и проблеми, моля, сигнализирайте ни незабавно!

С най-искрени пожелания за хубаво лято и спорна работа,

от името на програмния и организационен комитет


The Bulgarian Psychological Society (BPS) 2011/No.0991
52 Cherkovna Street, Ap.2, 1505 Sofia, Bulgaria
Forwarded to/by Dr Plamen Dimitrov, BPS President
Tel.: +35928435854 GSM: +359888429730 (24/7)
office@psychology-bg.org | office@psychology-bg.eu
BPS Websites: http://www.psychology-bg.org |
http://psychological.wordpress.com |
http://BJoP.wordpress.com | www.BPS.Blog.bg |
http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
Skype: plamendimitrov_bps
Facebook: http://www.facebook.com/drujestvo.bg

Novata ni FB programa – Zelenata psihologia –
http://bg-bg.facebook.com/zelenata.psihologia

European Congress of Psychology – Istanbul
ECP2011 – http://ecp2011.org

VI National Congress of Psychology, Sofia, November 2011 –
http://psychological.wordpress.com/ncp2011