Уважаеми колеги-психолози!

Наближава краят на годината и е време членовете на ДПРБ да са актуализирали членството си. Благодарим на всички, които коректно са изпълнили това си задължение и са дали подкрепата си за Дружеството!

Въпреки това от 850 човека 150 не са подновили членския си внос за 2022 г. Затова Ви изпращаме линк към РЕГИСТЪРА, за да направите справка…

Добавяме и банковата сметка: IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF

Размерът на годишния членскии внос е 40 лв.

След Нова година всички членове с неактуализирано членство за 2022 г. се заличават от Регистъра 2023 г., докато не възстановят членството си за пропуснатото време. Нека да избегнем излишното разтакаване, като изпълним задълженията си навреме!

Предстои публикуването на Нов Регистър с усъвършенстван дизайн, в който всеки психолог ще има отделен профил, където ще може да изложи информацията за себе си, която счита за важна. Така Регистърът ще играе ролята не само на легитимация пред обществото, но и на Трудова борса.

Отправяме покана и към психолозите, които не са членове на Дружеството, да се присъединят когато са готови, за да можем заедно да осъществяваме взаимната подкрепа, заради която е създадена съсловната организация!

Желаем ви успешно приключване на годината и хубаво настроение!

Управителен съвет на ДПРБ.