В условията на Online провеждане на IX Международен конгрес по психология 13-14 ноември 2020, за да запазят своята мобилност и присъствие там, където са интересите им, СЛУШАТЕЛИТЕ следва навреме да си осигурят достъп до предпочитаните Секции.

Това предполага предварително запознаване с Програмата на IX Конгрес и избор на направленията от интерес за тях. Този избор трябва да бъде изпратен в кратък E-mail (не в прикачен файл) до Дружеството на психолозите по възможност в най-скоро време, отделено за всеки слушател. Водещите на Секции ще включат слушателите сред участниците, ще им изпратят линк и парола на срещата. Така всеки слушател ще може да намери своята тематична среда и предпочитана аудитория.

ПРОГРАМА НА IX КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 2020