image001.gif

Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,

Уважаеми колеги,

ncp2008poster14.jpg

  • От името на организационния комитет на Националния конгрес по психология – 31.10 – 2.11. 2008 г., ви напомняме, че крайния срок за подаване на заявки за участие с доклади, постери, кръгли маси и тренинг семинари е 31.03.2008 година.
  • Навременното получаване на резюметата на предлаганите от вас доклади, постери и др. форми на участие в конгреса ще позволи на Програмния комитет да подготви предварителната програма, която искаме да публикуваме до 10 април 2008 година.
  • Поканата за участие, изискванията към заявките и офомянето на резюметата, както и най-актуалната информация за подготовката на конгреса (дати, такси за участие, решения на организационния и програмния комитет, участници) са публикувани в страницата на конгреса – http://ncp2008.wordpress.com
  • До този момент сме получили 50 резюмета от колеги в 6 страни.
  • Изпратете ни вашето оригинално предложение за официален плакат на конгреса – единственото условие е графичното решение (v JPEG формат) да включва директно или стилизирано знака „пси“. Авторът на одобрения от организационния комитет проект ще участва в конгреса без да заплаща такса участие.
  • Благодарим ви за вниманието, подкрепата и отделеното време.
  • Молим ви да споделите тази информация и с други колеги и ваши партньори от страната и чужбина. Ще се радваме, ако направите връзка към страницата на конгреса във вашите интернет-страници.

Пролетта е близо!

Организационен комитет на Националния конгрес по психология – 2008 година