www.BPS.Blog.bg

Открит блог за материали и дискусии на членовете на Дружеството на психолозите в България. Публикуват се текстове, предоставени от членове на дружеството – статии, изследвания, проекти, теми за открита дискусия, коментари.

Изпратете ни предложенията си в MSWord (до 20 страници) на адрес: office@psychology-bg.org

Публикуваните материали не изразяват мнението и официалните позиции на Дружеството на психолозите в България.

www.BPS.blog.bg