BPS Logo

Уважаеми колеги, членове и кандидат-членове на Дружеството на психолозите в България,

Крайният срок за представяне на заявления за актуализация на членството и внасяне на членски внос за 2015 г. (40 лв.) бе удължен  и е 30 юли 2015 г. Актуализираният публичен регистър на психолозите и новите сертификати за членство ще бъдат публикувани на 3 август 2015 г. В него ще бъдат вклчени само колегите с внесен членски внос за 2015 г.
Заявления от нови кандидати за членство се приемат целогодишно.
Моля, споделете тази информация и с други колеги, за които тя би представлявала интерес.
Хубаво лято и до скоро!
С уважение,
Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ