Публичният Регистър на психолозите в Република България е публикуван официално на сайта на Дружеството на 15. 04. 2020 г. и съдържа данни за всички редовни членове, актуализирали членството си за  2020 г.

Процесът на актуализация на членството за 2020 г., както и приемът на нови членове е целогодишен.