image001.gif

Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България!

Да са ни Честити новата 2007-ма година и приемането на България в Европейския съюз! Да си пожелаем здраве, сили и устрем в начинанията.

Имам удоволствието да ви представя новия формат, в който от началото на 2007-ма година ще излиза Бюлетина на дружеството.

Създадохме го с една-единствена цел – Дружеството на психолозите в България да предоставя информация и възможности за общуване и сътрудничество на всички свои членове и приятели чрез добре изглеждащ, икономичен и редовно поддържан информационен бюлетин на български език (и написан на кирилица), който ежедневно да е свободно достъпен за всички нас чрез Интернет.

Бюлетинът има свой собствен адрес в интернет: http://psychological.wordpress.com 

Предвиждаме всеки брой на бюлетина да се разпространява чрез познатата ви система за електронен трансфер и архивиране на съобщения и документи BGPsychologyForum@yahoogroups.com

Всеки брой на бюлетина ще носи уникален 7-цифрен номер, отразяващ датата на публикуването му и поредността му в архива. Това ще позволява с лекота да се архивират и реферират съобщенията.

Бюлетинът е с архитектурата на блог, т.е., дава възможност за публикуване на коментари, осъществяваването на дискусии и публикуването на авторски текстове. Моля, запознайте се с възможностите му.

Всички услуги на Бюлетина ще продължат да бъдат безплатни за потребителите благодарение на това, че разходите за поддържането му се поемат от членовете на Дружеството при заплащането на членския им внос.

Публикуването на информация и покани за събития, програми за обучение и научни форуми с такса участие ще става срещу минимална такса от 10 лева. 

 Очакваме вашите коментари и текстове за Бюлетина на познатия адрес: office@psychology-bg.org

С най-добри чувства!

Пламен Димитров, председател на УС