milennikolov.jpg

МИЛЕН ХРИСТОВ НИКОЛОВ 

IN MEMORIAM

Сбогом Милен!

 Благодарим ти за професионализма и човечността!

Липсваш ни.

от името на колегите в Дружеството на психолозите в България