inlogo.gif

Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,

Имам удоволствието да ви информирам, че Общото събрание на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA), което се проведе на 7 юли 2007  година в Прага, гласува единодушно за приемането на Дружеството на психолозите в Република България като свой 33-ти редовен член с право на делегати и статут на национално представителство на професионалната ни общност в Европа и в отношенията с другите страни-членки на EFPA.

Уставът, Етичният кодекс и Правилника за управление на публичния регистър на Дружеството на психолозите в България бяха препоръчани за модел за всички бъдещи страни-кандидати за членство.

Заедно с нас бе приета и Сърбия и до 2009-та година състава на EFPA ще е от 34 страни, с общо над 250000 психолози!

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПСИХОЛОЗИ И БЛАГОДАРНОСТ НА ВСИЧКИ, КОИТО ПОМОГНАХА ЗА ПОДГОТОВКАТА НИ ЗА ТОВА ПРИЗНАНИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ НА ПСИХОЛОЗИТЕ!

 Предавам ви искрените поздравления на колегите от страните-членки на EFPA.

 От този момент в практически план това означава, че:

 1. Членовете на Дружеството стават и членове на EFPA и имат същите права каквито имат и психолозите в другите страни-членки на тази професионална и научна организация, която има статута на официален и единствен представител и консултираща НПО на психолозите към Комисията на ЕС.

 2. Вписванията на психолози в Публичния регистър на психолозите в България, управляван от Дружеството, води до представянето им на територията на всичките 34 страни-членки на EFPA след приемането на основанията за това вписване от Управителния съвет на Дружеството и Президентския съвет на EFPA.

 3. Всички документи, политики и стандарти на EFPA стават официални документи, политики и стандарти на Дружеството на психолозите в Република България.

 4. Членството ни в EFPA е първата стъпка към гарантиране на мобилността на квалифицираните български психолози в рамката на ЕС.

 5. Колеги, предстои ни много, наистина много работа по институционалното ни укрепване и развитие като член на EFPA.

 6. Основен приоритет на EFPA през следващите години е практическата реализация на платформата за EUROPSY Certificate, която ще се превърне в единна система за признаване на професионалната правоспособност на психолозите в ЕС.

 Приканвам всеки член на Дружеството, всеки български психолог да посети страницата на EFPA и да се запознае подробно със статута и правомощията на EFPA, правата и задълженията на националните асоциации-членове (www.efpa.eu). В момента страницата се обновява, за да се отразят всички решения на Общото събрание на EFPA.

 До 1 октомври 2007 година Управителния съвет на Дружеството на психолозите трябва да актуализира и изпрати в EFPA, Брюксел поименен списък на всички вписани редовно в Публичния регистър на психолозите в България. Моля ви, ако не сте изпратили данните си или ако имате промени жъв вече предоставените данни за членство, да попълните нужнния формуляр и да ни го върнете на адрес: office@psychology-bg.org

 Дружеството ще издаде на всички свои членове включени в актуализирания списък oобновен сертификат за членство с уникален личен номер/код и логото на EFPA. Всички приносители на сертификата ще се третират от Дружеството и страните-членки на EFPA като „регистрирани психолози“.

 Моля, не се бавете с представянето на жасхите данни за регистъра. Благодарим на тези, които го направиха по-рано през тази година.

 По всяко време можете да зададете въпроси и да направите коментар на адрес: office@psychology-bg.org  и тел. 0888 429 730. 

 Моля, предайте без колебание тази информация на всички свои колеги и сътрудници.

 Хубаво лято, успехи и до скоро!

 

Пламен Димитров,

Дружество на психолозите в Република България

www.psychology-bg.org