img_1485.jpg

Уважаеми членове и приятели

на Дружеството на психолозите в България

Представяме ви резултатите в Националния конкурс за есета за млади психолози- 2006 година. Наградите бяха връчени на 20.12. от 20.30 часа по време на Коледното тържество на психолозите, в клуб BACKSTAGE!

В конкурса имаха право на участие млади колеги-психолози, студенти и докторанти по психология до 30-годишна възраст. Представени бяха оригинални есета в следните тематични области, определени от Дружеството на психолозите в България за теми на 2007-ма година:

  • Психологически измерения на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България;
  • Използването на идеи и методи от научната психология при решаването на значими обществени, икономически и здравни проблеми на младите хора у нас;
  • Организационни и групови процеси в професионалната общност на психолозите в България;
  • Професията ПСИХОЛОГ в европейска перспектива.

Журито, включващо представители на Управителния съвет на Дружеството и Редакционните колегии на Българско списание по психология и списание „Инсайт”присъди  една първа награда (всяка в размер от 200 лева – в психологическа литература по избор на победителя) и една  втора награда от 100 лева (в психологическа литература).  

Носители на наградите за 2006 година са:

Първа награда: Милена Атанасова, София

Втора награда: Светослава Калдеронова, Варна

Есетата ще бъдат публикувани в началото на 2007 година в Бюлетина на Дружеството на психолозите в България (www.psychology-bg.org).  Победителите в конкурса ще получат и пълен комплект от Списание за популярна психология „Инсайт”.

Всички участници в конкурса получават грамота и годишен абонамент за Българско списание по психология – 2006 и 2007 година. 

Темите за Националния конкурс за есета – 2007 година ще бъдат предложени от победителите в конкурса. Очакваме и вашите предложения за развитие на конкурса и превръщането му в традиционен и привлекателен творчески проект на психолозите в България.

www.psychologybg.org             www.insightbg.com