Медицински университет София и Катедра по психиатрия организират провеждането на цикъл от четири публични лекции на водещи психоаналитици от “Фройдистко поле” Франция 2006-2007 

 

Третата лекция ще се проведе на 9 март 2007 в аудиторията на сградата  по Психиатрия и Неврология, Александровска болница от 17 ч. 

Тема: “Детската психоза – клинични основания” 

“La psychose de l’enfant – Pertinence clinique” 

Лектор:   Вероник Мариаж 

Психоаналитик, терапевтичен директор на Куртил, координатор на Клиничния колеж в Лил, преподавател в Клиничната секция в Брюксел 

 

 

Четвъртата лекция ще се проведе на 27 април 2007 в аудиторията на сградата  по Психиатрия и Неврология, Александровска болница от 17 ч. 

Тема: “Психосоматичният феномен” 

“Le phenomene psychosomatique” 

Лектор: Ален Мерле  

Психоаналитик, бивш клиничен ръководител на болничния сектор в Стразбург, преподавател в Клиничната секция в Бордо 

 

Организация и превод: Група на Фройдистко поле България 

 

 

Вход свободен