На страницата на издателство „Леге Артис“.

www.legeartis-bg.net

ще намерите информация за две нови книги от поредица „Юнг и последователи“:

 

Франц, Мари-Луиз фон
Мотиви на избавлението
във вълшебните приказки
Поредица Юнг и последователи
Април 2007
Превод Марина Бояджиева
136 стр.
ISBN 954-9933-70-03
Цена 6 лв.

––––––––––––––––––

Анчев, Анатол

Юнгиански подход към

българския фолклор

Поредица Юнг и последователи

Април 2007

228 стр.

Превод Марина Бояджиева

ISBN 978-954-9933-71-0

Цена 9 лева

Очаквайте в началото на май:

„Въздушният пешеходец“ – избрани пиеси и текстове от Йожен Йонеско!!!

Превод Огнян Стамболиев