За допълнителна информация – Марияна Ламбова, дирекция „Финанси”, телефон: 02/9217 410, e-mail: m.lambova@mon.bg

За допълнителна информация – Димитър Маргаритов, телефон: 02/9217 544, e-mail: d.margaritov@mon.bg и Павлинка Ламбова телефон/факс: 02/9217 660, e-mail: p.lambova@mon.bg, дирекция „Държавна собственост и инвестиционна политика”

За допълнителна информация – Асен Петров, телефон: 02/9217 435, e-mail: a.petrov@mon.bg и Геновева Черкезова, телефон: 02/ 9217 563, e-mail: g.cherkezova@mon.bg, дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”