Издателство „Дамян Яков” подготви за печат книгата на френския автор Серж Московичи – Ерата на тълпите.

Книгата е в обем 472 стр., формат 70х100/16 и цена 25 лв. Ще бъде на книжния пазар след 20 април 2007 г.

Изпращаме ви анотация на книгата, съдържание и корица.

            С уважение

            Маруся Якова, гл. редактор

            тел. 946 12 18

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

СЕРЖ МОСКОВИЧИ

ЕРАТА НА ТЪЛПИТЕ

Исторически трактат по психология на масите

Преди повече от сто години (през 1895 г.) във Франция излиза книгата на Гюстав льо Бон „Психология на тълпите”, в която се прави опит да се осмисли едно зараждащо се обществено явление – преминаването на движещите сили на обществените преобразувания от известните личности към безликите маси. „Главната и характерна черта на нашата епоха – утвърждава Льо Бон – е замяната на съзнателната дейност на индивида от безсъзнателната дейност на тълпата.”

През 1981 г. и пак във Франция излиза не по-малко фундаменталната книга на Серж Московичи „Ерата на тълпите”. За времето между появата на тези две книги тенденциите, отбелязани от Льо Бон, трайно навлизат в нашия обществен живот. Самото общество се променя кардинално: от класово според определението на Маркс то става масово според твърдението на Московичи. А масата винаги върви след своя вожд, ако той знае как да я управлява.

В своята монография Серж Московичи подробно разглежда и анализира психологическите теории на Гюстав льо Бон, Габриел Тард, Зигмунд Фройд и др. Социалният феномен на масата, разтварянето на индивида в нея, поведението на вожда – това са основните въпроси в психологията на тълпите и авторът умело ги илюстрира с примери за взаимоотношенията между тълпите и техните лидери: Цезар, Робеспиер, Наполеон, Ленин, Мусолини, Сталин, Хитлер, Мао, Тито, Дьо Гол и др.

 

И така, какво да се прави, когато тълпите вече са налице?

Две неща, отговаря психологията на тълпите: да се открие вождът сред тях и да бъдат управлявани.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

 

Първа част. Науката за масите

Глава първа. Индивидът и масата

Глава втора. Бунтът на масите

Глава трета. Какво да се прави, когато вече има маси?

Глава четвърта. Източният и западният деспотизъм

 

Втора част. Льо Бон и страхът от тълпите

Глава първа. Кой е бил Гюстав Льо Бон?

Глава втора. Новият Макиавели на масовите общества

Глава трета. Четирите причини за едно мълчание

Глава четвърта. Откриването на тълпите

Глава пета. Масовата хипноза

Глава шеста. Менталният живот на тълпите

 

Трета част. Тълпи, жени, безумие

Глава първа. Колективната материя – импулсивна и консервативна

Глава втора. Колективната форма: догматична и утопична

Глава трета. Водачите на тълпите

Глава четвърта. Относно престижа

Глава пета. Стратегиите на пропагандата и на колективното внушение

Глава шеста. Заключение

 

Четвърта част. Принципът на вожда

Глава първа. Парадоксът на психологията на масите

Глава втора. Естествени и изкуствено създадени тълпи

Глава трета. Принципът на вожда

 

Пета част. Мнението и тълпата

Глава първа. Комуникацията е валиум за народа

Глава втора. Мнение, публика и тълпа

Глава трета. Законът за поляризация на престижа

Глава четвърта. Републиката във Франция: от демокрацията на масите към демокрацията на публиката

 

Шеста част. Зигмунд Фройд:най-добрият ученик на Льо Бон и Тард

Глава първа. “Незаконното” творчество на доктор Фройд

Глава втора. От класическата психология на масите към революционната психология на масите

Глава трета. Трите основни въпроса в психологията на масите

Глава четвърта. ТЪЛПИ И ЛИБИДО

Глава пета. ПРОИЗХОДЪТ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ В ОБЩЕСТВОТО

Глава шеста. ЕРОС И МИМЕЗИС

Глава седма. Краят на хипнозата

 

Част седма. ПСИХОЛОГИЯТА НА ХАРИЗМАТИЧНИЯ ВОЖД

Глава първа. АВТОРИТЕТЪТ И ХАРИЗМАТА

Глава втора. ПОСТУЛАТЪТ НА ПСИХОЛОГИЯТА НА МАСИТЕ

Глава трета. ИЗНАЧАЛНАТА ТАЙНА

 

Част осма. ХИПОТЕЗИ ОТНОСНО ВЕЛИКИТЕ ХОРА

Глава първа. ЧОВЕКЪТ МОИСЕЙ

Глава втора. СЕМЕЙНИЯТ РОМАН НА ВЕЛИКИТЕ ХОРА

Глава трета. Инвенцията на един народ

Глава четвърта. Водачи от моисеев тип и тотемни водачи

 

Девета част. Светските религии

Глава първа. Тайната на религията

Глава втора. Забраната да мислиш

Глава трета. Култът към бащата

Заключение