image001.gif 

 ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

2007 ГОДИНА

Уважаеми членове и кандидати за членство в Дружеството на психолозите,

През 2006-та година броя на членовете на Дружеството нарастна, но редовното заплащане на членски внос остана един от организационните проблеми, с които ни предстои все още да се справим. Благодарим на всички стари и  новоприети членове на Дружеството, които заплатиха през 2006 година своя членски внос от 16 лева за редовните членове, и 8 лева – за членовете на Младежката секция.

В списъка на членския състав на Дружеството, обаче, има много колеги, които не са плащали членски внос през последните пет години. Управителният съвет ще разгледа всички конкретни случаи и ще внесе предложения за членския статут на тези колеги на предстоящото през първото тримесечие на 2007 година Общо събрание на ДПБ.

С настоящето съобщение искаме да ви приканим да внесете своя членски внос за 2007 година до 30 март 2007 година. За тази година, съгласно Устава на дружеството, размерът на сумата за годишен членски внос е определена на 18 лева за редовните членове, и 9 лева – за членовете на Младежката секция (т.е. 10% от минималната месечна заплата за страната). 

Членовете на Дружеството с платен членски внос ползват отстъпка при абониране за текущите 4 книжки на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – (бр.2005, 2006/1, 2006/2, 2006/3) и заплащат само  28 лева като в цената се включва и доставката на посочен от абоната адрес; получават 50% отстъпка за публикуване на обяви и реклами в списанието и публикуват безплатно в Информационния бюлетин.

Сумите за членски внос за 2007 година (съответно, 18 лв/год. и 9 лв/год.) и годишния абонамент за Българско списание по психология( 28 лева), както и членския внос за по-ранни години от членството ви в дружеството, може да се внесат и едновременно по банков път по обявената по-долу сметка на Дружеството на психолозите.Моля, записвайте името си на платежните нареждания до банката:

СИБанк АД – клон Черковна, София

IBAN BG78BUIB98881056656904   BIC BUIBBGSF 

(за членски внос в ДПБ и Годишен абонамент за списанието – 2006/7 година)

Управителният съвет на Дружеството приема за разглеждане предложения за дарения, корпоративно спонсорство и реклама на страниците на списанието на адрес: office@psychology-bg.org

Също и в новото ни електронно издание, за което можете да се абонирате безплатно само като включите адреса му във вашите Favorites – URL адреса ни в Интернет е  http://BJoP.wordpress.com

Молим колегите, които имат готовност да инициират създаването на работни групи, тематични секции, проектни екипи и регионални филиали/представителства на Дружеството на психолозите в България през тази година, да  информират писмено за това Управителния съвет.

Молим ви да предадете тази информация и на други заинтересовани колеги и организации.

За допълнителна информация, изпратете ни е-поща на адрес: office@psychology-bg.org  или се обадете на тел.. 843 5854 или GSM 0888 429730.

Последната актуализация на списъка на членовете на Дружеството можете да разгледате оттук.

Бланката на Заявлението за членство можете да свалите оттук (MSWord .doc)

Благодарим Ви за вниманието и отделеното време. Очакваме подкрепата и предложенията Ви.

 От името на Управителния съвет

Дружество на психолозите в Република България

Пламен Димитров